Addition

 • 121addition compound — aduktas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skirtingų molekulių junginys, kuriame atomų jungimosi tvarka išlieka nepakitusi. atitikmenys: angl. addition compound; adduct rus. аддукт …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 122addition funnel — lašinamasis piltuvas statusas T sritis chemija apibrėžtis Piltuvas su čiaupu skysčiams lašinti. atitikmenys: angl. addition funnel; dropping funnel rus. капельная воронка …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 123addition polymerization — grandininė polimerizacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Grandininė reakcija tarp aktyviojo centro ir monomero, kurios metu susidaro makromolekulė. atitikmenys: angl. addition polymerization; chain polymerization rus. цепная полимеризация …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 124addition reaction — jungimosi reakcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Reakcija, kurios metu iš kelių molekulių (atomų) susidaro viena molekulė. atitikmenys: angl. addition reaction rus. реакция присоединения …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 125addition funnel — lašinamasis piltuvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. addition funnel; dropping funnel vok. Tropftrichter, m rus. капельная воронка, f pranc. ampoule à robinet, f; entonnoir d’égouttement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 126addition of forces — jėgų sudėtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. addition of forces; composition of forces vok. Zusammensetzung von Kräften, f rus. сложение сил, n pranc. composition des forces, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 127addition of oscillations — svyravimų sudėtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. addition of oscillations; composition of vibrations vok. Zusammensetzung von Schwingungen, f rus. сложение колебаний, n pranc. composition des vibrations, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 128addition reaction — noun a chemical reaction in which one molecule is added to another • Hypernyms: ↑chemical reaction, ↑reaction * * * adˈdition reaction 7 [addition reaction] noun (chemi …

  Useful english dictionary