aspiration

 • 31aspiration — [[t]æ̱spɪre͟ɪʃ(ə)n[/t]] aspirations N VAR: usu with supp Someone s aspirations are their desire to achieve things. ...the needs and aspirations of our pupils... He is unlikely to send in the army to quell nationalist aspirations. ...the republic… …

  English dictionary

 • 32aspiration — noun his greatest aspiration is to win an Olympic gold medal Syn: desire, hope, dream, wish, longing, yearning; aim, ambition, expectation, goal, target …

  Thesaurus of popular words

 • 33aspiration — as•pi•ra•tion [[t]ˌæs pəˈreɪ ʃən[/t]] n. 1) a strong desire, longing, or hope; ambition 2) a goal or objective desired: The presidency had been his aspiration since college[/ex] 3) an act of aspirating, esp. inhalation 4) phn a) the articulation… …

  From formal English to slang

 • 34aspiration — /æspəˈreɪʃən/ (say aspuh rayshuhn) noun 1. the act of aspiring; lofty or ambitious desire. 2. something aspired to; an ambition: her aspiration is to travel through Africa. 3. an act of aspirating; a breath. 4. Phonetics a. the fricative… …

 • 35aspiration — įsiurbimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. suction vok. Einsaugen, n rus. всасывание, n pranc. aspiration, f; succion, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 36aspiration — įsiurbimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Darbinės medžiagos įsiurbimas į kokio nors įrenginio vidų, pvz., degiojo mišinio ar oro įsiurbimas į vidaus degimo variklio cilindrą. atitikmenys: angl. ingestion vok. Ansaugung, f rus.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 37aspiration — aspiracija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko troškimas pasiekti tam tikrą parengtumą arba rezultatą. Aspiracija lemiama patyrimo, asmenybės ypatybių, psichologinio klimato (trenerio, visuomenės, spaudos nuomonės,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 38aspiration — aspiracija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sėkmės ir nesėkmės santykių suformuota nuostata didinti arba mažinti savo veiklos tikslus. kilmė lot. aspiratio – iškvėpimas; siekimas atitikmenys: angl. aspiration vok. Anspruch, m… …

  Sporto terminų žodynas

 • 39aspiration — aspiracija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus troškimai, norai, svajonės (dažniausiai nepasiekiami). kilmė lot. aspiratio – iškvėpimas; siekimas atitikmenys: angl. aspiration vok. Anspruch, m rus. притязание …

  Sporto terminų žodynas

 • 40aspiration — n. 1 a strong desire to achieve an end; an ambition. 2 the act or process of drawing breath. 3 the action of aspirating. Etymology: ME f. OF aspiration or L aspiratio (as ASPIRATE, ATION) …

  Useful english dictionary